Kalwaria Wielewska

Kalwaria ta jest jedyną Kalwarią w diecezji Pelplińskiej, położoną na wzgórzach otaczających Wiele i Jezioro Wielewskie i liczy prawie 100 lat. Jej założycielem był ks. Józef Szydzik, tereny zaś na których stoi uzyskane były od miejscowego gospodarza - Durajewskiego.

Kalwaria Wielewska jest "darem ludzi" gdyż powstała dzięki licznym ofiarom i darowiznom. Kalwarię budowano w latach 1915 - 1927, pierwszą kaplicą Kalwarii był "Ogrójec położony przy Kościele, który został poświęcony już w sierpniu 1915 roku.

Motywem przewodnim budowy Kalwarii był Kult Matki Bożej Pocieszenia. W skład Kalwarii wchodzą 23 obiekty - 14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbierskich, święte schody, ambona i pustelnia. Całość architektury nawiązuje do modernizmu.